Haiku ar BaikuRašiau hAŠ baiku
paraštės vejas mintį 
eilutėm lape...                    (monitoriuje)

 
Skaitai bė / Haiku
mintys vejas viljokliu
žodžiuose. Baika.               (Taip,  ar dar nebe?) 

 
Suvokiam baiku - 
ne Haiku. Tai - ne bėda 
Baigiau? Ir tu ką..?               (Tiesa. Ar jau ne?)
nieko sau