Rudens ašaros

Rudens lietus beldžiasi į langus,           
Lyg paukšteliai prašytųs pastogės.
Niūriai pilkuojantis dangus baugus...
Rudens lietus beldžiasi į langus
Tarsi ašaros plautų skruostus –
Ten pasmerktos būtybės beglobės.
Rudens lietus beldžiasi į langus,           
Lyg paukšteliai prašytųs pastogės?

<>

Mintys dar klajoja miško taku,   
Gelsvi lapai šnara tau po kojom, 
Ir tėviškės lauku rudeniniu...     
Mintys dar klajoja miško taku –    
Tavo sieloje taip tylu ramu –      
Juk basi vaikystėje bėgiojom.   
Mintys dar klajoja miško taku,   
Gelsvi lapai šnara tau po kojom.

<>

Prabėgusių metų tolimas miražas,        
Nykstantis trumpėjančių dienų verpete,  
Bet išlieka atminties šešėlis mažas,
Palikęs liūdesį gyvenimo pabarėje.

1984–2018 m.
Rena