* * * lt / en (11)

* * *
laukinis karvelis
pakeičia šaką tuopoj —
ak, žvaigždėtas dangus!


* * *
a ringdove
replaces branch in the poplar —
ah, starry sky!


                                                                                  * * *
                                                                                  saulės takas mariose
                                                                                  šildos užmerktas akis
                                                                                  paukščių stebėtojas


                                                                                  * * *
                                                                                  sun trail in the lagoon
                                                                                  warming closed eyes
                                                                                  of a bird watcher

* * *
ryto meditacija…
apeina mano šešėlį
Nidos varna


* * *
morning meditation...
Nida's crow bypasses
my shadow


                                                                                   * * *
                                                                                   rudens vynvytis —
                                                                                   toks jis raudonas, toks raudonas
                                                                                   ir pušies kamienas


                                                                                    * * *
                                                                                    autumn creeper —
                                                                                    it is so red, so red is
                                                                                    the pine trunk as well

* * *
genys pusryčiauja
tik dabar pastebiu
nudžiūvęs medis


* * *
woodpecker is having breakfast
only now I notice
dried tree


                                                                                      * * *
                                                                                      saulės link
                                                                                      raizgus vynvytis
                                                                                      prigludęs prie bet ko


                                                                                      * * *
                                                                                      towards the sun
                                                                                      tangled creeper
                                                                                      resting on any thing


* * *
jūra atvira dangui
dangus atviras jūrai —
tiesiog kvėpuok


* * *
the sea is open to the sky
the sky is open to the sea —
just breathe
 
                                                                                      * * *
                                                                                      rudens atoslūgis…
                                                                                      jūržolės su gintarėliais
                                                                                      bangų žymėse


                                                                                       * * *
                                                                                       the ebb of autumn…
                                                                                       sea grasses and amber grains
                                                                                       in traces of sea waves
 

* * *
snaudžiančios antys
purpuriniam debesy
nutolę balsai


* * *
drowning ducks
in a purple cloud
distant voices


                                                                                        * * *
                                                                                        raminanti tėkmė…
                                                                                        tik irklai drumsčia
                                                                                        žuvų gyvenimą


                                                                                        * * *
                                                                                        soothing flow...
                                                                                        only the paddles are troubling
                                                                                        fish life

* * *
saulėlydžio spindulys
dar tęsiasi
moliūgo ūsas


* * *
the sunset beam
still extending
the pumpkin runner
Goda