Į rytą

Tamsumos. Suteptoje tyloje
Paskendo skubėjimas.
Nusvirusios rankos.
Ech, ir kas gali pagalvoti,
Kad naktis visai čia pat?
Nebyliai dūžta laikas:
Visos minutės nuėjo perniek...
Nieko negalvoju – kam tos mintys.
Rytoj jas įsuksiu, nes galvoje
Tikrai yra vietos. Tik, kad
Liktų kertelė tavo veido paveikslui,
Būtina sąlyga: nieko neturi pamiršti.
Ir laukti gryniausios tylos,
Kurios nesuterš rytas.
Geriausia sulaukti svajonės.
Tokios abstrakčios, vien linijų
Tarsi kontūrinio žemėlapio.
Sakai, su kuo pasišviesti?
Mėnulio nelauk. Geriausia viešnia –
Turbūt bus ugnis. Anapus ežero.
Ten geriausia naktis, auganti į rytą.
Tikras Dearnis