Sapnas kaip gyvenimas

Kartą sapnavau, kad plaukiu Jordano upe,
bet buvo baisiai šaltas vanduo –  
Poncijus Pilotas pasinaudos atgaila skubia – 
nusiplaus rankas vandeniu tuo.
 
Nuo tada šventų upių daugiau nesapnuoju,
o jos net sapnuose nebeprašo aukų.             
Gyvenu rimtai – laiku realiu esamuoju –  
ir nesistebiu, jog į dangų augu.
Langas Indausas