Autografo vardas


Istorija čia pat. Per ją keliaujam.
Per žmones, atmintis, datas.
Išlieka tai, kas gyva, kas nedingo,
Nes autografas mūsų – Lietuva.
 
Istorija šalia. Ji slypi tautos genuos...
Tuose, kur įsirėžus atmintis skaudi.
Vaitoja pamiškės ir rymo kryžiai.
Istorija šalia – tikra, grubi...
 
Žmogus – tik atminties dalelė,
Jis liudija, kas buvo, kas yra,
Žinau, jog švyti trispalvės ugnelė –
Jos autografo vardas – Lietuva.
 
Kai vėlei pliūptels laisvės vėjo gūsis
Kovo 11-os gaiva,
Žinosiu – niekur nepaklysiu –
Mūs autografo vardas – Lietuva.
Papartis