***

norėčiau
sau nusibost
taip kaip tau nusibodau
su savo dievišku
juoku nuo beržyno
už atviro lango
norėčiau
į save neatsigręžt
nueiti šaukiamai
nebėgt sau iš paskos išdidumą
barstydama grindiniui
norėčiau
nejaust savęs
baigiantis sodų žydėjimui
save prarast ir nesurast
manyje pamažėl tylančio vyturėlio

norėčiau
bet negaliu
per daug tavo šilumos
anuomet į mane sutekėjo

2018 05 14
Mira Mira