***

Gyvename susireikšminę,
Garbinam tik save –
Vis ieškome savojo vardo
Knygoj, spaudoj, ekrane...

Nesuradus, prasiveržia pyktis,
Pavydo žodžiai akli...
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Negirkime savęs patys,
(Jei verti!) Tegul giria kiti...
atkaklioji