Viliojantis kelias į tolį

Viliojantis kelias į tolį, 
Jis veda link saulės, aukštyn. 
Net neabejok, nestabdyki –
Tik sekis diržus, ir pirmyn! 

Šis kelias bus pilnas pavojų, 
Sunkumų, problemų, bėdų. 
Bet mes griausim blogį, kovosim –
Žinok, čia nebus nuobodu! 

Pralaužkim tas trukdančias sienas, 
Sugriaukim kas bloga tuoj pat! 
Tik lėkim, varykim į priekį, 
Už džiaugsmą ir laimę visad. 

Šiandien tau sunku, tu nuliūdęs? 
Visai nematai išeities? 
Ir ką? Kas tavęs nenužudo, 
Stipresnį padaro išties. 

Nesuk tu į jokį takelį, 
Nedrįsk apsisukti atgal. 
Pakilk į gyvenimo kovą, 
Ir tegul nebus jokių „gal“. 

Kovok, ir rytoj nugalėsi, 
Tikėk – ir tau saulė nušvis. 
Šis kelias – GYVENIMAS tavo! 
Jau laukia tavęs ateitis!
Mužik Super Star