/*/


***
senelio tvora
suskaičiuoju tvoralentes
supuvo

***
siauras takelis
atidarau vartelius
dilgėlynas
Medis