Gilėjam

Jauski... mylėki ir jauski
Vakaro žalią ramybę,
Rytą, iš spindulio austą,
Grožį savos kasdienybės.

Jauski lapelį švelniausią, 
Akmenio kietą paviršių.
Jausmo širdies neapgausi, 
Jausmo širdies nepamirši.

Kalba buvimas per širdį, 
Teka gyvybė per kūną.
Buvo ir šalto, ir šilto – 
Visko gyvenime kliuvo...

Viskas prabėga – išdyla,
Tik širdimi papilnėjam.
Renkam ne medų, o tylą
Ir vis gilėjam, gilėjam...

Jaučiam... ir nuolat gilėjam.
Laimužė