Reikia

Man tobulo
Tavęs nereikia,
nes Tėvas žino, 
kad ir aš netobula.
Dėlioju savo
nuodėmingą kraitį,
kol naščiai paneša,
tol lygsvara tvirta.
Žingsnius skaičiuoja
kiek prikimęs laikas,
pribarstęs erdvėje
išpažinties eilių...
Man tobulo
Tavęs nereikia.
REIKIA
kad prisiglaust galėčiau
po dienos darbų
KitaJūra