Šis bei tas

Be reikalo negalima juokauti,
nes gali atsirasti žmonių, kurie patikės.
 
Kalbėjimas yra sidabro vertės,
o tylėjimas – aukso vertės (aksioma).
 
Žmonės ne visada būna tokie,
kokie išoriškai atrodo.
 
Pažadai nėra atliekos ir jų
nevalia mėtyti į visas puses.

Davus žodį, reikia tesėti pažadą,
net pasikeitus aplinkybėms.
 
Išdavystė pats bjauriausias darbas,
kuris absoliučiai nepateisinamas.
nei_sis_nei_tas