Blogo šaknis

sintetinė analitika
orodoksalinio apokrifo
į kumščio gultą
aurimodalia