Neik...

Neik žibuoklių ieškoti į gruodį –
Tik našlaitei taip liepta daryt.
Joms po lapais reik tykiai žiemoti –
Neik žibuoklių ieškoti į gruodį.
Kartais bandom pabūti kitokie,
Bet suskausta nudegus nesyk.
Neik žibuoklių ieškoti į gruodį –
Tik našlaitei taip liepta daryt.
Saulėlydis