Nuotrauka

Mergaitės veidas šypsosi,
o akys ašarotos.
Ji šaukia iš nuotraukos:
Tėveli!
herbera