Aš tik norėjau

Aš tik norėjau išgerti kavos,
Paliesti lūpomis skonį tamsos.
Bet gavosi taip kaip visada-
Baimė pasibeldė pirmą... į mane...

-Kas buvo tikra, o kas ne?
Klausimai drasko širdį tyloje.
Tai man per kartu, tai per saldu,
Ko aš noriu- tik laimę pajust...

Tad jei tu nori naktį užmigt,
Negerk kavos ir savęs atsiprašyk.
Atleisk už tai, kad nesupranti:
Ko tu trokšti ir ką jauti...

O jei tu nori būt laimingas,
Neieškok naujos kavos rūšies, nes pasiklysi.
Jei tyrą laimės skonį atradai,
Nekeis į tai, ko neišradai...

Bet, žinai, aš tik norėjau išgerti kavos...
O gavosi taip kaip visados...
Neužmirštuolė