etiudas

ne tikrame rytojuje
suskaudo
šiandien
vakarykštės
dienos

ne mano dienos

praplaukia debesim
rytai ir vakarai
atoslūgiai ir potvyniai
ir neįvardinti
laukimai ne laukimai

ne mano dienos

veidai nugrimzdo
vandenin giliai

tiktai

aukštai aukštai
pakilęs
vėjas
klupteli prie kojų
prijaukintas

mylimas
radaa