jis ir ji

Jam labiau patiko pūsti muilo burbulus
nei laisvės trimitą,
ir geriau sekėsi kabinti ant ausų makaronus
nei trispalvę vėliavą.
Jis gyrėsi kuriantis tautišką mitą,
todėl mėgo Valstybės šventes,
o ypač priėmimus pas Prezidentą,
kur valgė baltą mišrainę haliavą
ir gėrė vyną šventintą.
Už uždarytų durų nuo Pietų iki Rytų
visi įtikinėjo mus, kad jo protas –
kaip didelio patrioto,                                                  
o ant kaktos skaitė kas parašyta –
idiotas.                                            
.....................................................        
Gavusi pašalpą, ji nusipirko maišą,
o po to pavogė ylą.
Bet ar ją paslėpsi nuo vyro akylo?
Dabar ji turi daug rūpesčių, kvaiša,  
nes sąžinė rėkia ir nenutyla
net ir tada, kai saulėgrąžas aižo.
......................................................
Nors didysis architektas
mūsų planus perbraižo,
mes vis tiek nekeičiame
savo gyvenimo braižo.
Langas Indausas