Biednas balius be sasyskų (daina su graudžia pabaiga)

Biednas balius be sasyskų 
Ramtadrylia oilylia 
Be sasyskų balius biednas 
Tumba kumba čia čia čia 

Och čiuch dralala, prasta arielkėlė 
Och čiuch dralala, o kur sasiskėlė? 
Jau saulutė nusileido, šviečia mėnesėlis, 
Mergužėlę ant sasyskų kviečia bernužėlis. 

Liūdi bočius be sasyskų 
Ramtadrylia oilylia 
Be sasyskų močia liūdi 
Tumba kumba čia čia čia 

Och čiuch dralala, mums ne arielkėlės 
Och čiuch dralala, duokit sasiskėlės 
Jau saulutė nusileido, šviečia mėnesėlis, 
Mergužėlę palei mišką vedas bernužėlis. 

Liūdi mergos be sasyskų 
Ramtadrylia oilylia 
Be sasyskų bernai liūdi 
Tumba kumba čia čia čia 

Och čiuch dralala, arielkos neturim 
Och čiuch dralala, į sasyskas žiūrim 
Bernužėlis grįžta liūdnas - net nepabučiavo, 
Nes mergelė po sasyskos tuoj suviduriavo! 

Mergužėle mano miela, balta lelijėle, 
Gal suvalgom šią naktelę mes po sasiskėlę? 
Bernužėliui iš abydos net skaudėjo rietus, 
Kai mergelė palei beržą triedė išsiskėtus.
Mužik Super Star