* * *

pavėlavęs ruduo
spalvotas lapas
ant sausio sniego
eglute7