Ant pirštų

Metai senieji, metai naujieji,
metus skaičiuoja tik mirtingieji.
Sekundės, minutės, valandos,
Dienos, metai, dešimtmečiai,
Vargas čia vienas, kaip pats atrodai
Ir kaip jautiesi, tiek ir to amžiaus,
Ar sakau tiesą? kam tie gimtadieniai?
Kam jubiliejai? kad sau primintum,
Kaip vis dūlėji. Vienąkart gimstam,
Vienąkart mirštam, tad neskaičiuokim
metų ant pirštų. Visas gyvenimas
Šventė ir balius, tad pajuokaukim,
Pabūkim karaliais. Kam gi tie metai
Mums po paraliais! 

2018-01-10
Audronaša