Žiemos naktis

Išėjau pažiūrėti,
pasiklausyti nakties.
Kaip žvakių liepsnelės
švyti žvaigždelės.

Melsvame virpėjime
krenta snaigės.
Stoviu aš naktyje
nuo grožio apsvaigus.

Keletas prisiminimų
ir tik dvi akys
viską primena, 
viską pasako.
---------------------
Taip viskas tolima
ir nebepasiekiama...
herbera