1863 m.

Pamokslo žodžiai ragina ir veržias
Nuo lūpų. Teka iš širdies į širdis...
Tai jaunas kunigėlis iš Paberžės
Rikiuoja vyrus už Tėvynę mirti.
Dolenga* išdidus pavilnyje
Prie ginklo šaukia. Liejas brolių kraujas
Už Nemuno. Išauš diena nauja!
Raitiems kazokams mirtį pranašauja.

Sudeginti Ibėnai ir Mikšaičiai,
Kad prisimintų neklusni tauta!
Rekrutai, Sibiro sniegynų kančios,
Ten paribio sukilėliams vieta!
Už žemę tą, kurios jau neturi,
Nuplautą ašarom ir kraujo upėm,
Ne kryžių statė aikštės vidury,
O kartuves ir vėjas kūnus supo.

Istorija susigūžia kamputy...
Kur jų kapai, žinojo tik naktis.
Paplautas bokšto kalnas ėmė griūti
Ir paaiškėjo amžių paslaptis.
Po šitiek metų žemė sugrąžina,
Ką slėpė per baisius praradimus.
Senasis kalnas siunčia gerą žinią:
Žiūrėkit, atpažinkite ir mus.

Paliudys žiedas iš geltono aukso
Su įrašytom datom ir vardais -
Tai sukilimo vadas Sierakauskas,
Atsišaukė čia užkastas kadais.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tik miestelėnams iki šiol neaišku,
Ką norime matyti Vilniaus aikštėj.

          Dolenga* – Z. Sierakausko slapyvardis
baltoji varnelė