pasiruošimas

kas lieka pakilus
tik kristi nukritus pakilti
brūzgynai apraizgo rankas
negali apkabinti - - -

artėjimai tolsta
šypsnio šešėlis sugrįžta
išskaitytas dantiraštis trupa
niekieno žemės paikystė

pirmapradi pavidale
oi nesakyk savo vardo
tamsžali plotai artėja
tolsta nuraudusios žaros

dar ir dar kartą kartojasi
dienos ir naktys
jų taisyklingu ritmu
iš tolo ateina vienatvė
oioioi