* * *

rudenio rasa
ir voratinklyje
tavo žvilgsnis
miaumiau