* * *


sniego tyloje
auksotumo šlamesys
negrįžtamumas
aurimodalia