Bulviakrytis

Artojas vagoj
krečia į smegenis grumstus - 
šitaip galvoj
bulvės užverčiamos grumsi.
Ir gurgžda,
kai rožinės pirštinės glosto,
ir bergždžiai
bando gult ne ant to šono.
Kaip aš vakare,
kai tarsi girdžiu - 
šeštajam are
ties dujų vamzdžiu
kalasi daigas ir nežino,
kad bulvė yra,
jog žiedelis ne lino
bujoja šalia. 
Silviza