Pažinimas

Degutuotais delnais kai nugraibomos vėliavos,
Pranašauja gerovę virsiant juostančiu krešuliu.
Judo grašių terbos dabartis nepakėlė
Ir žiopliems išstenėjo, jog dantis teks galąsti,

Nes vilkai pagal sutartį pluša avidėje,
O paukštyno verslus puikiai lapės išmano,
Aplink ūsą žolėdžiams apsuko teisybę —
Tie suėjo ganytis papėdėj vulkano.

Stručių galvos per smėlį jau magmą pasiekė,
Kirų pulkas kurorte mėsinėja politiką,
Kurmis matė, o sliekas girdėjęs prisiekė,
Kad gerovę dalijo po lygiai ir liko.

Nenustebk, jei būtis Kas esi? kartais klausia,
Ne dokumento — esmę įrodyt paprašo.
Prie švenčiausių dalykų stok gerai nusiprausęs —
Žmogui žmogų pažint kartais smegenys mažos.
Nijolena