Blykst

Civilizacijų didvyriai
Mūrais iškyla
lyg ___
      KO
      LO
      NO
       S...

žemę remia - - -
gatAki