Miel sesute

Miel sesute, ka nedainuoji
pilns dainyns – gražių dainų.
Visi medelė jo sužaliuoj,
sužydi vyšnias pri tava langų.
 
Čiulb lakštute žaliam beržely,
šali  šaltynis šnek linksmai.
Sens kryžis – tava sodely
i laukuos aug javai.
 
Miel sesute, užtrauki daino,
kat nuskambėtų jin par laukus.
Čiulbės lakštute žaliam beržely,
pritars strazdą balsas skambus.
 
Dainuok, sesut, dainuok, mieloji,
užtrauk tu daino iš širdies.
Padainuok kaip mus senolė
                                   iš tolimosios praeities.                                     
Aukštaitė