Plasmasinės gėlės

Ir dabar aš stoviu, kaip kvailys,
Nuleidęs dar giliau akis...
Aš klausiu vėl ir vėl, kodėl?
Kodėl ir vėl mane žudai!?

Kas buvo mano viduje ir kas dar liko pas tave...
Tarsi dulkės tirpsta delnuose...
Vėjo nešama, kyla vis aukštyn,
O vėjas neša vis tolyn,tolyn,tolyn...

Bet mano akyse, tu tapai kita...
Tokia šalta, tokia keista, tokia naivi...
Dabar man bloga nuo tavęs,
O tu visą laiką tarsi nuo manęs dusti,dusti,dusti ...
Aurimas