jausmai

Noriu mylėti
Savo nerimą
Savo vidinę klajonę
Noriu turėti
Noriu suderinti
Tikėjimą ir
Abejonę
Noriu būti gyva
Kas dieną
Lyg upė
Kur plaukia
Pro šalį
Ir neštis
Meilę kažkur viduje bangose
Ramumoj –
Tave kaip laivelį
Kas dieną
Rytoj
Kaip ir vakar
Suklupti vėl keltis
Virpėti
Tikėti pradėti
Žinai juk
Sakiau
Žengiu tavimi lyg dviem juostom
Bučiuoju viena
Kita – atleisk
Užgaunu per skruostą
Nemoku kitaip
Aš vėjas
Aš vakaro saulė
Kas dieną aš sau
Atradimų pasaulis
Tu mano vienintelė
Dar veikianti
Pusiausvyra
Matai – juk klumpu
Nepalik taip
Užgesti...
sniega