išėjusiam

Aš – žemė,
Tu – vanduo...
Trūksta ir skeldėja
Širdies molis –
Tokia kaitra.
Kad nors lašelį
Tavo žvilgsnio
Ir minties ...
 
Tavo žvilgsnyje
Gyvenimo upės išdžiūvo,
Tavo širdyje
Gyvenimo ritmas sustojo,
Atgulė šešėliais
Ant manojo veido, širdies.
 
Paukščio giesmėje
Mano mintys,
Akmenio atminty
Tavo širdis...
spanguolytė