Vėlinių metas

Sunkus ėjimas
Link tavęs –
Baltai baltai išplautą
Gyvą sielą
Sunkieji akmenys suskaldo,
Užverčia uolomis,
O mėnesienoj
Žvaigždelės sukeičia kelius,
Arba pernakt
Vis teška, teška, teška
Tas nesibaigiantis lietus,
Kad jau net nežinau,
Ar iš dangaus,
Ar iš širdies jis...
 
Sunkus ėjimas
Link tavęs –
Rankas ištiesk,
Aš suklupau brūzgyne tam,
Kurį praeiti liepė laikas,
Aš krūmuos įsivėliau,
An kelio – juodas raistas,
Tik vis jaučiu,
Kažkur šalia,
Pasieksiu tuoj,
Krantan išeisiu...
 
Žvaigždynų šviesoje
Užgimęs Rexas
Karališka didybe
Stojas mano pusėn,
Vienatvėj ar pajėgsiu
Išminti Pergalės takus,
Kai man paskirtas
Laikas baigsis?
 
Paduok rankas man,
Kad prieš save iškilusį
Aukščiausią slenkstį
Dalintume
Kaip kitados
Perpus...
spanguolytė