Ji tamsoje...

Kai saulė nusileidžia,
Ji gali pasislėpti,
Gali jaustis graži.
Išskleisti sparnus
Ir skrieti nakty.
Nebijoti žvilgsnių,
Žodžių žiaurių.
Tikėti meile
Su žvilgsniu pirmu.
Nusileidus saulei,
Viskas tamsu.
Ir gera būt apsuptai
Gailestingų minčių.
Juodoji Varlė