Žvilgsnis

Galiu tave mylėt,
Kaip niekas lig šiol nemylėjo.
Galiu tave mylėt – žvilgsniu.
Juk žvilgsnio nieks nepajaus,
Niekas kitas to nesupras.
Galiu tave mylėt žvilgsniu.

Priedainis:
     Tam žvilgsny sutelpa gėris
      Ir tiek daug šilumos...
     Žvilgsnis – šilta banga –
     Net abejingus užklos.
          Lengviau užmigt,
          Paprasčiau susitikt.
          Linksmiau pabust
          Nuo tavo žvilgsnio.

Galiu tave mylėt,
Nes meilės randu ryto saulėj.
Randu kiekvienam sutiktam šypsny.
Juk žvilgsnis man dovanos
Nors viltį nebūti vienai.
Galiu tave mylėt žvilgsniu.

Priedainis...
delioren