Dabartimi

Dėl to, kas buvo visada brangu,
Nors mano širdį amžiams užrakino,
Aš netekau ir priešų, ir draugų,
Svajų, vilties, likimo, pašaukimo.

Išmokusi gyvent dabartimi,
Aš vien tik sau tą tiesą pakartosiu —
Kokia bebūtų ši diena niūri,
Kely prieš jokią kliūtį nesustosiu...
Liepa