Storas voras palei tvorą

Susisuko palei tvorą
Tankų tinklą storas voras.
Pasislėpęs kampe snaudžia,
Laiko giją, mintį audžia:
Gaudys musę arba uodą,
Arba...
 
Ką, vaikai, mes vorui duodam?
Vore, vore, tu nedoras,
Imk geriau saldainių porą!
Kuki muki, taki maki
Jis atmerkia pirmą akį.
 
Mato – ilsis peteliškė,
Pievoje ji spindi ryškiai,
Saulėj sparnelius džiovina...
Apie voro klastą žino:
Gaudys skruzdę arba žiogą,
Arba...
 
Mes apgauti tave mokam,
Vore, vore, tu nedoras –
Visi žino tavo norą!
Kuki muki, taki maki
Jis atmerkia antrą akį.
 
Ak, gražuole peteliške,
Greit išdžius rasa užtiškus.
Tūpk į tinklą – pasūpuosiu,
Šilko suknią dovanosiu –
Būsi mano karalaitė,
Arba...
 
Jau visus vaikus suskaitėm:
Kuki muki, taki maki
Kas išskrido, tie – plaštakės!
Bėgam slėptis palei tvorą,
Užsimerkia storas voras!
kaip lietus