Padlaga priminta ir pajuodi lintas

Padlaga priminta ir pajuodi lintas.
Dyki lungai žiūria, durys ažrakintas.
Ir žalas prižėli, pilnas jas atšlaimas.
Keip ir aš pasena mana gimtas kaimas.

Abelų šakelas lūži, vai išlūži.
Laika išganėtas, stovi susigūži.
Tiktai da palungej žydžia pinavijas.
Kurgi matinėlas sadintas lalijas?

Kurgi tie daržaliai, kur tas rūtas, mėtas?
Visi žalynėlai laika nuganėti.
Nabarūksta dūmas kamini iš lėta.
Nabagyvas kaimas – nabara man vietas.
Kriauna