Vakar buvo

Vaikštinėjo du gaidžiai,
Višteles kasdien gražiai
Kalbino jie, prižiūrėjo
Ir gražiai giedot mokėjo.

Vakar buvo du gaidžiai,
Vaikštinėjo išdidžiai.
Šiandien vieną boba pešė,
Raibą – girion lapė nešė...
Nepažadins, nepragys
Po langais rytoj gaidys.


Negirdėt kakariekū! –
Nieks nežadina vaikų.
Vištų pilnas mūsų kiemas,
Gaidžio tik nebėr nė vieno.

Vakar buvo du gaidžiai,
Vaikštinėjo išdidžiai.
Šiandien vieną boba pešė,
Raibą – girion lapė nešė...
Nepažadins, nepragys
Po langais rytoj gaidys.


Kaip vaikučiai atsibus,
Kai gaidelių čia nebus?
Bėkime gaidžių ieškoti –
Vėl galės rytais giedoti!
 
Eiliuotoja