artėjant

akys
vien tiktai akys
vaiduoklės
ledinėj bedugnėj
paklydusios
mėgina ištarti žodžius

iškalbėt
išsakyti
prašyti
maldaut

lūpos
nebylios
prasiveria
ir
tartum žuvis
kvepia orą giliai

rankos kaulėtos
medžių šakos audroj
nevalingai
sugniaužia pirštus

viltį mažytę
akimirką
prisijaukint
apkabinti
pagaut

užrakinti paslėpt
TAI
kas
liko

dar vienam
dar
ir
dar
gurkšniui
radaa