Elegiškas žvilgsnis

Ruduo lietum mintis skalauja,
sustingsta veido raukšlėm liūdesys –
akimirkų šviesoj lyg smėlio saujom
iš jų savas dienų pilis pili.

Žiedai svajonių jau nuvyto
ir gelsta ilgesiu – po to
nebesvarbu, kas tikra, kas netikra:
ir kraujas, ir sula – rytoj vanduo.

Išskrido viltys ir troškimai
daug daug toliau nei į pietus.
Nuo nevilties labai troškina
vis tolstant buvusių dienų taku.

Nors žodžiais vis dar trupa laikas,
jausmų taurėj tik salskanas vanduo.
Skausmu bandai pasiekti tai, ką
likimas ir taip turėjo dovanot.
galėtep