piemenaitiškai paišiną rytą...

...piemenaitiškai paišiną rytą
susirankiojam mes
                     tarp mozaikų
į šviną kai svyrančios dienos
kalendorių lapeliais plonėja
kas vakarą neišsakytą
saiku bedugniu kurs matuotas
gal matytųs ant sienos – – –
                        tarp mūsų
tik laiko šešėlių ženklais ir
———————————
darytųsi ryškiai nyku
jei ne šis naktimi nutapytas
piemenaitiškai paišinas rytas...
st_a_s