Išaugimas

Šiandien mano eilė
Pabudėsiu
Tarp manęs ir
Pagalvės lieka
Trys iškvėpimai
Vienas man
Kitas naktiniams
Pasigirsta murmėjimai
Prašau pabusk
Rytoj užkabinsim duris
O šiandien atėjo
Jie valgo duoną
Neplautom rankom
Ir po truputį miršta
Dieve, pabusk
Ar skauda raukšlėtis?
 
iškvėpuokim orą
 
išėjo. tu išaugai naktinius.
– Gal susistumiam lovas.
patylom