Kopimas dienom

xxx
Jau praėjo,
Daug metų praėjo.
Gegute iškukavo —
Sopėjo sopėjo...
 
xxx 
Apkvaitau nuo tavęs,
Nuo savęs —
Nusidėjau.
Ir kaip medis laukuos
Išstovėjau stovėjau...

xxx 
Kol pavargo mintis
Rutuliuot
Tarsi vėjas.
Praregėjo diena —
Gal pavasaris ėjo...

xxx
Smelkias lietūs širdin.
It sūpuoklėm vilties.
Gluosny supas
Upeliai
Žibuoklių akim.
Laũmele