Einu, o mano žingsniai aidi tolumoj

Einu, o mano žingsniai aidi tolumoj.

Bijau. Nenoriu jų girdėti.

Sustingdo griežtas tonas vienumoj,

Sustosiu. Geriau gal nejudėti?


Sustoju, o aplink tuščia, didžiulė aikštė.

Bijau. Nedrįsiu jos aprėpti.

Nusiskandina vienišas žibintas grindiny,

Tyliai verkiu, o gal pradėti rėkti?
meileig