Kaip galima

Kaip galima, o nukryžiuoti Begalybę,
Žvaigždynų Amžinąją Lyrą nukankinti?
Žmogaus puikybės uodegą prignybę,
Žiauraus absurdo atveriame mintį --

O at - pirkimo vinys susirango
Prieš Dievišką Galybę dar negimę --
Velykų paukštis šypsosi už lango,
Pagonišką įdegindamas žymę

Į mano širdį, ačiū Visagali,
Už protėvių tvirtybės mažą dalį...
giedrex26