Sūnaitėliams

Iškart
Išaust
Gyvenimų —
Nemokėjau.

Niūniuot
Kasdienėje
Širdies
Dainos —

Drįsau,
Drįstu
Švelniai

Su Meile.
tyluma