Ir kaip

Aš pasiilgau
Jūsų skalsumos
Manosioms
Trelėms!..

Kaip ryto.
tyluma